Gazi Mustafa Kemal Atatürk | Selanik, 1881 – ∞ 

Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey’in oğlu; Türklerin Babası,

Modern Türkiye’nin kurucusu
Anafartalar Kahramanı
Kurtuluş Savaşı lideri
Türk Orduları Başkomutanı
“Gazi” unvanını almış mareşal
Modern Türkiye’yi oluşturan devrimci reformist
Modern Türk alfabesinin mucidi
Türkiye’nin Başöğretmeni
Adına çiçek ismi verilen tek lider
48 adet geometri teriminin isim babası
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk; 4 kez seçilmiş ve en uzun süreli görev yapan cumhurbaşkanı
Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurucusu ve ilk genel başkanı
Anadolu Ajansı, Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk Orman Çiftliği, Bursa Merinos, Çocuk Esirgeme Kurumu, Demir Yolları ve Limanları Gen. Md., Devlet Hava Yolları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Etibank, Halkevleri, İş Bankası, Maden Teknik Arama, Merkez Bankası,  Merkez Hıfzısaha Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve Maadin Bankası, Sümerbank, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Kuşu, Türkiye Şeker Fabrikaları, Uluslararası İzmir Fuarı, Türkiye Cumhurriyeti Ziraat Bankası, Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü gibi kurumların kurucusu.
 
Aşağıdaki 13 büyük eserin yazarı. 
 • Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
 • Takımın Muharebe Talimi (Almancadan çeviri – 1908)
 • Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
 • Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
 • Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan çeviri – 1912)
 • Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
 • Nutuk (1927)
 • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan ile hazırladı) (1930)
 • Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
 • Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi
 • Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku 
 • Atatürk’ün Bursa Nutku
 • Balıkesir Hutbesi

ve son olarak da.. 

AB uyum yasaları gereğince devlet kurumlarından fotoğraflarının kaldırılması istenen ve trajikomik bir şekilde de kaldırılan devlet adamı..

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk | Selanik, 1881 - ∞ mustafa turgut
00